Over deze website…

Wie is ds. De Lange?

De preken, artikelen en boeken en manuscripten zijn van de hand van G. De Lange. Ik heb de Nederlands Gereformeerde Kerken als predikant gediend vanaf 1980 t/m 2012. De NGkerken van Oegstgeest 8.5 jaar en Rotterdam 7.5 jaar en Ede 16 jaar. Op dit moment ben ik met emeritaat.

Bijbelse Toekomstverwachting

Ik heb in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de opleiding theologie gevolgd aan de R.U.Groningen. Daar heb ik ook mijn kandidaatsexamen en kerkelijk gedaan. Mijn doctoraal heb ik begin 2000 gehaald aan de TUApeldoorn. Ik heb een bijzondere belangstelling voor de eschatologie. Dat komt ook tot uitdrukking in mijn doctoraal scriptie over ‘de verwoestende gruwel’ in Marcus 13:14. Naar aanleiding van de scriptie heb ik een boek geschreven over de eindtijd met als titel Bijbelse toekomstverwachting. Uitgeverij de Toetssteen. Eerste druk 2014. Tweede druk 2016. 314 pagina’s. In het boek Bijbelse toekomstverwachting probeer ik met Gods hulp een Bijbelse eschatologie te ontwikkelen aan de hand van de boeken Daniël en Openbaring. ‘De rede van Jezus over de laatste dingen’ in Marcus 13 en Matteus 24 en Lucas 17 en 21, maar ook Paulus’ zienswijze in 2 Tessalonicenzen 2 worden uitvoerig behandeld.

Ik hoop dat de HEER ons wil zegenen bij de bezinning op de Bijbel en onze tijd.

Met vriendelijke groet,

Drs. G. De Lange